همسنگری

arbaeen ۰

باز دگر باره رسید اربعین…

رسید اربعین باز دلم خون شد و چشمم گریست آنکه درین روز چون من نیست کیست؟ باز دگر باره رسید اربعین جوش زند خون حسین از زمین غرق تلاطم شده بحر محیط یک سره...

defa ۱

عملیات کربلای ۵ چگونه تمام شد

زمان سختی به سر آمده بود. لحظاتی بعد با کمک بچه‌ها به آن طرف خاکریز رسیدیم. پایمان به آن طرف خاکریز که رسید، روی زمین ولو شدیم. خستگی و گرسنگی مجالی نمی‌داد که با...

والدین ۱

احترام به پدر و مادر

ازدواج جوانان اگرچه برکات فراوانی دارد، اما گاه بستری است تا جوانان به والدین خود بی توجه باشند و نسبت به وظایف و مسئولیت های خویش غفلت بورزند.