همسنگری

a ۰

درآوردن گلوله از ستون فقرات با انبردست

عزیزپور کوله‌اش را باز کرد و مقداری مایع ضدعفونی‌کننده ریخت روی گلوله و بعد انبردستش را بیرون آورد. زدم زیر خنده. قنبر که بی‌حس و بی‌رمق می‌نالید، گفت: چه شده؟ باز نکند سرنیزه‌ای، چیزی...

new hitler ۰

هیتلری دیگر در راه است

توضیحات :  باز هم یکی دیگر از رئیس جمهور های جنگ طلب آمریکا  در حال کندن چاله ای بزرگ در خاورمیانه برای به چالش کشیدند ایران و محور مقاومت است اما هیچ نمی داند...